Trong mặt phẳng img1, cho điểm img2. Hỏi img3 là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép đối xứng trụcimg4?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  img1. Suy ra img2.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...