Trong mặt phẳng (α), cho đường tròn (C) tâm O, bán kính R và đường thẳng d tiếp xúc với (C ) tại I. Cho hình vẽ quay quanh đường thẳng OI. Gọi (S) là hình do (C) sinh ra ; (P) là hình do d sinh ra. Nhận định nào sau đây đúng?

A.

(P) cắt (S) theo một đường tròn.

B.

(P) là tiếp diện của (S).

C.

d (O , (P)) > R

D.

Tất cả các phương án đã cho đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta thấy (P) vuông góc với bán kính OI tại I của (S) nên (P) là tiếp diện của (S).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...