Trong mặt phẳng (α), cho đường tròn (C) tâm O, bán kính R và đường thẳng d tiếp xúc với (C ) tại I. Cho hình vẽ quay quanh đường thẳng OI. Gọi (S) là hình do (C) sinh ra ; (P) là hình do d sinh ra. Nhận định nào sau đây đúng?

A.

(P) cắt (S) theo một đường tròn.

B.

(P) là tiếp diện của (S).

C.

d (O , (P)) > R

D.

Tất cả các phương án đã cho đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta thấy (P) vuông góc với bán kính OI tại I của (S) nên (P) là tiếp diện của (S).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...