Trong mặt phẳng (α), cho đường tròn (C) tâm O, bán kính R và đường thẳng d tiếp xúc với (C ) tại I. Cho hình vẽ quay quanh đường thẳng OI. Gọi (S) là hình do (C) sinh ra ; (P) là hình do d sinh ra. Nhận định nào sau đây đúng?

A.

M thuộc (S).

B.

M ở ngoài (S).

C.

M ở trong (S).

D.

Cả 3 phương án đã cho đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Vì d là tiếp tuyến của (C) tại tiếp điểm I nên d  OI tại I.

+ Khi (C) quay quanh đường thẳng OI là một đường kính của nó nên (C) sinh ra mặt cầu (S) tâm O, bán kính R. (R = OI).

Khi đó, vì d  OI tại I nên d sinh ra mặt phẳng (P ) cũng là tiếp diện của (S) tại I.

+ M là điểm bất kì của (P ), M khác I nên OM > OI => OM > R. Vậy M ở ngoài mặt cầu (S).

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...