Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm có hiệu điện thế hiệu dụng UR = 120V, UL = 50V, UC = 100V thì hệ số công suất của đoạn mạch là ?         

A.

0,92.

B.

0.76.

C.

0,85.

D.

0.68.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hệ số công suất của mạch img1 .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...