Trong mạch điện như hình vẽ, khi vôn kế mắc lần lượt  

giữa A và N; M và B vôn kế chỉ 10V và 18V.

Vậy giá trị của R là 

A.

3Ω.

B.

6Ω.

C.

1,5Ω.

D.

1Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3Ω.

Ta có: I =

hay: 30 + 5R = 18 + 9R

R = 3Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...