Trong mạch điện như hình vẽ, dòng điện qua điện trở 4Ω là I. Dòng điện qua điện trở 16Ω là 

A.

3I.

B.

2I.

C.

1,5I.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...