Trong mạch điện đã cho, electron di

chuyển từ Y đến X qua R1 mất năng lượng            

E1 và electron di chuyển từ Y đến X qua R2

mất năng lượng E2.E1 bằng

A.

.

B.

.

C.

E2.

D.

3E2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

E2.

Do E1 = eU ~ U. Giữa hai điểm Y và X có cùng U nên E1 = E2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...