Trong mạch dao động LC lí tưởng, đại lượng không phụ thuộc vào thời gian là         

A.

A. điện tích trên một bản tụ        

B.

B. năng lượng điện từ

C.

C. năng lượng từ và năng lượng điện        

D.

D. cường độ dòng điện trong mạch

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Trong mạch dao động, năng lượng điện từ được bảo toàn → không phục thuộc vào thời gian    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...