Trong mạch dao động LC, đại lượng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T =  là:

A.

Điện tích q của bản tụ.

B.

Cường độ dòng điện qua mạch.

C.

Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm.

D.

Năng lượng điện trường trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năng lượng điện trường trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện.

Trong mạch dao động LC, đại lượng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T =  là năng lượng điện trường trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...