Trong mạch dao động điện từ tự do LC, hiệu điện thế cực đại trên tụ là U0, cường độ dòng điện cực đại là I0, chu kỳ dao động điện từ T trong mạch được xác định:

A.

T = 2π .

B.

T = 2π.

C.

T = 2π.

D.

T = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

T = 2π .

Chu kì dao động điện từ T trong mạch được xác định: T = 2π .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...