Trọng lượng (kg) của học sinh khối lớp 10 một trường THPT được biểu diễn bởi biểu đồ hình quạt sau:

                        
Góc ở tâm của hình quạt biểu diễn lớp [41 ; 50] (kg) là :

A.

150012'

B.

1500

C.

151012'

D.

15007'

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tỉ lệ phần trăm của hình quạt biểu diễn lớp [41 ; 50] (kg) là:
         13,9% + 27,8% = 41,7%.
Vậy góc ở tâm của hình quạt là :
         3600 x 41,7100 = 1500,12 ≈ 15007'

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...