Trọng lượng (kg) của học sinh khối lớp 10 một trường THPT được biểu diễn bởi biểu đồ hình quạt sau:

                        
Góc ở tâm của hình quạt biểu diễn lớp [41 ; 50] (kg) là :

A.

150012'

B.

1500

C.

151012'

D.

15007'

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...