Trọng lượng của vật B tác dụng ngoại lực vào xe thông qua lực căng dây T là 

A.

T = mBg.

B.

T < mBg.

C.

T > mBg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

T < mBg

Xét vật B : PB+T=mBa (1)

Chọn chiều chuyển động đi xuống cho vật B. Chiếu (1) lên chiều chuyển động ta được:

PB - T =mBa =>T =mBg - mBa =>T < mBg

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...