Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

A.

Thời kì giữa xã hội Cộng sản nguyên thủy (CSNT)

B.

Thời kì đầu CSNT.

C.

Xuất hiện chế độ tư hữu tư liệu sản xuất.     

D.

Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xuất hiện chế độ tư hữu tư liệu sản xuất     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...