Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng?

A.

Điện năng.

B.

Cơ năng.

C.

Nhiệt năng.

D.

Quang năng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quang năng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...