Trong kỹ thuật di truyền đối tượng thường được sử dụng làm "nhà máy" sản xuất các sản phẩm sinh học là:

A.

virut.

B.

vi khuẩn.

C.

plasmit.

D.

thể trực khuẩn Lamđa.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...