Trong kỹ thuật di truyền đối tượng thường được sử dụng làm "nhà máy" sản xuất các sản phẩm sinh học là:

A.

virut.

B.

vi khuẩn.

C.

plasmit.

D.

thể trực khuẩn Lamđa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

vi khuẩn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...