Trong kỹ thuật cấy gen với mục đích sản xuất các chế phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp, tế bào nhận được dùng phổ biến là vi khuẩn E.coli vì:

A.

E.coli có tần số phát sinh đột biến gây hại cao.

B.

môi trường dinh dưỡng nuôi E.coli rất phức tạp.

C.

E.coli không mẫn cảm với thuốc kháng sinh.

D.

E.coli có tốc độ sinh sản nhanh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

E.coli có tốc độ sinh sản nhanh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...