Trong kỹ thuật cấy gen, phân tử ADN tái tổ hợp được tạo từ:

A.

ADN của tế bào cho sau khi nối vào 1 đoạn ADN của tế bào nhận.

B.

ADN của tế bào nhận sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào cho.

C.

ADN plasmid sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào nhận.

D.

ADN plasmid sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào cho.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong kỹ thuật cấy gen, phân tử ADN tái tổ hợp được tạo từ: ADN plasmid sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào cho.

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...