Trong kĩ thuật chuyển gen, tế bào chủ là loại tế bào:

A.

cho ADN có chứa gen mong muốn. 

B.

cho ADN làm thể truyền.

C.

nhận ADN của thể truyền.

D.

nhận ADN tái tổ hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nhận ADN tái tổ hợp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...