Trong kĩ thuật chuyển gen, tế bào chủ là loại tế bào:

A.

cho ADN có chứa gen mong muốn. 

B.

cho ADN làm thể truyền.

C.

nhận ADN của thể truyền.

D.

nhận ADN tái tổ hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nhận ADN tái tổ hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...