Trong khu vực Đông Nam Á thì dân số nước ta đứng sau quốc gia nào?

A.

Sau Indônêxia.

B.

Sau Inđônêxia và Philippin.

C.

Sau Inđônêxia và Mianma.

D.

Sau Inđônêxia và Thái Lan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sau Inđônêxia và Philippin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...