Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 2 đường thẳng img1img2. Xét các khẳng định sau: 1. Đường thẳng img3img4 chéo nhau 2. Đường thẳng img5img6 vuông góc với nhau 3. Khoảng cách giữa 2 đường này bằng img7 Hỏi có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định trên?  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hướng dẫn giải: Đường thẳng img1 có véc-tơ chỉ phương lần lượt là: img2. Chọn img3. Ta có: img4. Suy ra khẳng định 1, 2 sai. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng này là: img5 suy ra 3 đúng. Vậy trong các khẳng định trên có 1 khẳng định đúng.  

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...