Trong không gian với hệ trục tọa độ img1, cho hình hộp img2. Biết img3, img4, img5, img6.Tìm tọa độ img7 của hình hộp img8.             

A.

 img1        

B.

 img1                

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Gọi img1 là trung điểm img2 img3 . img4 là trung điểm của img5.

Ta có img6img7 nên img8    

Vậy đáp án đúng là: A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...