Trong không gian với hệ tọa độ img1cho điểm img2 và đường thẳng img3có phương trình: img4. Viết phương trình đường thẳng img5 đi qua img6, vuông góc và cắt img7.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Cách 1: Đường thẳng img1có véc tơ chỉ phương img2 Gọi img3là mặt phẳng qua điểm img4và vuông góc với đường thẳng img5, nên nhận véc tơ chỉ phương của img6 là vecto pháp tuyến img7 Gọi img8là giao điểm của mặt phẳng img9và đường thẳng img10img11 Ta có đường thẳng img12 đi qua img13 và nhận vecto img14 là véc tơ chỉ phương có dạngimg15. Cách 2: Gọi img16 img17, Đường thẳng img18 có VTCP là img19img20 nên img21 Suy ra img22.Ta có đường thẳng img23 đi qua img24 và nhận véc tơ img25 là véc tơ chỉ phương có dạngimg26.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...