Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm img1 và img2. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.              

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1 . Vậy img2     .

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...