Trong không gian với hệ tọa độ img1, cho mặt phẳng img2. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của img3?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C Phương trình img1nên img2 có một vectơ pháp tuyến là img3.

  Vậy đáp án đúng là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...