Trong không gian với hệ tọa độ img1 cho hai vectơ img2, img3. Tích có hướng của hai vectơ đó là:              

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1

Vậy đáp án đúng là: D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...