Trong không gian với hệ tọa độ img1, cho đường thẳng img2 và điểm img3. Gọi img4 là mặt cầu có tâm img5 thuộc đường thẳng img6 và tiếp xúc với mp img7 tại điểm img8. Hỏi có bao nhiêu mặt cầu thỏa mãn?

A.

2;

B.

1;

C.

0;

D.

Vô số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Ta có img1 nên img2, img3. Mặt phẳng img4 có vtpt img5. Ta có: img6 nên img7;img8.  Vậy img9.

Vậy đáp án đúng là B.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...