Trong không gian Oxyz cho img1 và đường thẳng img2. Tìm điểm M thuộc d để thể tích tứ diện MABC bằng 3.         

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Thiết lập công thức thể tích tứ diện ta có: img1

Lời giải: Do M thuộc d nên ta gọi img2.

Tuy nhiên ta sẽ khéo léo lựa chọn công thức sau:

img3

Ta có: img4

img5 

img6   

Vậy đáp án đúng là: A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...