Trong không gian Oxỵz cho mặt phẳng (α): Ax + By + Cz + D = 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

Nếu D = 0 thì (α) song song với mặt phẳng Oyz.

B.

Nếu D = 0 thì (α) đi qua gốc tọa độ.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...