Trong không gian Oxyz cho các điểm A(3 ; 0 ; 0), B(0, 4, 0), C(0 ; 0 ; 6). Giá trị gần đúng đến đơn vị giây của góc hợp bởi mặt phẳng (Oxy) và mặt phẳng (ABC) là:

A.

65°18’57''

B.

67°19’50”

C.

68°11’55”

D.

69°17’54”

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...