Trong không gian Oxyz cho các điểm A, B, C, D' có tọa độ như sau: A(1 ; 1 ; -6), B(0 ; 0 ; -2), C(-5 ; 1 ; 2), D'(2 ; 1 ; -1). Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp thì thể tích của nó là:

A.

36 (đvtt)

B.

38 (đvtt)

C.

40 (đvtt)

D.

42 (đvtt)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

38 (đvtt)

Ta có: 

Vậy thể tích của hình hộp VABCD.A'B'C'D' = 38 (đvtt)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...