Trong không gian cho img1 điểm phân biệt img2, trong đó không có img3 điểm nào thẳng hàng và trong img4 điểm đó có đúng img5 điểm cùng nằm trên mặt phẳng. Biết rằng có đúng img6 mặt phẳng phân biệt được tạo thành từ img7 điểm đã cho. Tìm img8?         

A.

img1.

B.

img1.

C.

Không có img1 thỏa mãn.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Xem img1 điểm trong img2 điểm đã cho lập nên một mặt phẳng, thế thì ta có img3 mặt phẳng.Tuy nhiên vì trong img4 điểm đó có đúng img5 điểm cùng nằm trên mặt phẳng nên img6 điểm này có duy nhất img7 mặt phẳng. Vậy số mặt phẳng có được là img8. Theo đề bài ta có: img9 img10 img11img12. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...