Trong không gian img1, cho điểm img2, mặt phẳng img3 và mặt cầu img4. Gọi img5 là đường thẳng đi qua img6, nằm trong img7 và cắt img8 tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của img9

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Mặt cầu img1 có tâm img2 và bán kính img3. img4img5 điểm img6 nằm trong mặt cầu img7. Gọi img8 là hình chiếu của img9 trên mặt phẳng img10, img11img12 là hai giao điểm của img13 với img14. Khi đó, img15 nhỏ nhất img16, mà img17 nên img18 img19. Suy ra: img20. Vậy phương trình của img21img22.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...