Trong khoảng thời gian nào Pháp rút hết khỏi miền Nam khi chưa thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam theo điều khoản của Hiệp định Pari

A.

Giữa tháng 4-1956

B.

Giữa tháng 5-1956

C.

Giữa tháng 6-1956

D.

Giữa tháng 7-1956

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giữa tháng 5-1956

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...