Trong khổ một bài thơ Tràng giang của Huy Cận, hình ảnh nào mang lại dáng vẻ hiện đại của Thơ mới?

A.

"Con thuyền xuôi mái".

B.

"Củi một cành khô".

C.

"Thuyền về nước lại".

D.

"Sóng gợn tràng giang".

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

"Củi một cành khô".

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...