Trong khí quyển Trái Đất, tầng có tác dụng phản hồi sóng vô tuyến từ mặt đất truyền lên là: 

A.

Tầng giữa

B.

Tầng nhiệt

C.

Tầng ngoài

D.

Tầng bình lưu 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tầng nhiệt

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...