Trong khai triển img1, hệ số của số hạng chứa img2 là :         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B.  Số hạng tổng quát của khai triển img1img2 img3 img4. Tìm img5 sao cho img6. Hệ số của số hạng chứa img7img8.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...