Trong khai triển img1, hệ số của img2img3 là:

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A

Số hạng tổng quát của khai triển: img1 img2. Số hạng chứa img3 ứng với img4 img5. Vậy hệ số của img6 là: img7.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...