Trong khai triển biểu thức img1 số hạng nguyên có giá trị lớn nhất là

A.

8

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:         Ta có số hạng tổng quát img1  Ta thấy bậc hai của căn thức là 2 và 3 là hai số nguyên tố, do đó để img2 là một số nguyên thì img3  Vậy trong khai triển có hai số hạng nguyên là img4img5.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...