Trong hợp chất hóa học sau, hợp chất nào nitơ có số oxi hóa cực tiểu?

A.

(NH4)2SO4.

B.

N2.

C.

NO2.

D.

HNO2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...