Trong hoạt động nông nghiệp của nước ta, tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ:

A.

Áp dụng nhiều hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

B.

Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp ngày càng đa dạng.

C.

Đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến nông sản.

D.

Các tập đoàn cây con được phân bố phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến nông sản.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...