Trong hình vẽ bên dưới, cho AB = 2, AH = 32. Tích vô hướng AB.AC bằng

                         

A.

-3

B.

3

C.

4

D.

5

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...