Trong hình vẽ bên dưới, cho AB = 2, AH = 32. Tích vô hướng AB.AC bằng

                         

A.

-3

B.

3

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: AB.AC = AB.AH = AB.AH. Mà AB = 2; AH = 32 nên AB.AC = AB.AH = 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...