Trong hình bát diện đều số cạnh gấp mấy lần số đỉnh.

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. 2
D. 3
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...