Trong hiện tượng sóng dừng trên dây AB dài 24 cm khi dây duỗi thẳng, gọi M, N hai điểm chia đoạn AB thành ba đoạn bằng nhau. Trên dây người ta quan sát được hai bụng sóng. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai điểm M, N thu được bằng 1,25. Biên độ sóng ở bụng bằng:  

A.

4 cm.

B.

6 cm.

C.

5 cm.

D.

img1 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 

M và N nằm trên hai bó sóng liên tiếp sẽ dao động ngược pha nhau

+ Khoảng cách giữa M và N nhỏ nhất khi M và N cùng đi qua vị trí cân bằng theo hai chiều ngược nhau img2

+ Khoảng cách giữa M và N lớn nhất khi M và N đang ở vị trí biên  img3 

Từ hình vẽ ta có img4 M cách bụng gần nhất một đoạn img5  .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...