Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn O1 và O2 có cùng phương trình dao động u0 = 2cos20πt (cm) đặt cách nhau O1O2 = 15 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 60 cm/s. Số điểm trên O1O2 có dao động cực đại sẽ là:

A.

N = 7.

B.

N = 3.

C.

N = 5.

D.

N = 9.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

N = 5.

Bước sóng: λ =  = 6 (cm).

Số điểm trên O1O2 có dao động cực đại tính theo công thức:

N = 1 + 2nmax.

Trong đó nmax = [O1O2]/λ = 2,5 (vì nmax phải nguyên nên chỉ lấy đến nmax = 2)  N = 5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...