Trong hệ trục tọa độ Oxy , xác định tọa độ các đỉnh C, D của hình bình hành ABCD biết đỉnh A(-2; 0) đỉnh B(-1; 0). Biết giao điểm I của 2 đường chéo có tọa độ (1; 2):

A.

C(3; 2); D(2; -2)

B.

C(3; -2); D(2; -2)

C.

C(4; 2); D(-3; 3)

D.

C(4; 3); D(3; -3)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C(3; 2); D(2; -2)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...