Trong hệ trục (O ; i ; j) cho 2 vectơ a = (3 ; 2), b = -i + 5j . Mệnh đề sai là

A.

a = 3i  + 2j

B.

b = (-1 ; 5)

C.

a + b = (2 ; 7)

D.

a - b = (2 ; -3)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: a = (3 ; 2) và b = (-1 ; 5) nên a - b = (4 ; -3).
Vậy mệnh đề a - b = (2 ; -3) sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...