Trong hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm img1,img2 ,img3. Tích img4 bằng:         

A.

 img1.

B.

 84.

C.

 67.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 .

Ta có tích vô hướng: img2   .

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...